Title / Description
Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van [...] : Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig [...]. Amsterdam : ten Hoorn ; Harlem : van Beverwyk, 1692