Title / Description
Verclaringhe Iacobi Arminii Saliger ghedachten, In zijn leven Professor Theologiae binnen Leyden: Aengaende zijn ghevoelen, so van de Predestinatie, als [...] : Eerst mondelingh ghedaen in de volle vergaderinghe vande H.H. Staten van Hollant ende Westvrieslandt, opden 30. Octobris 1608 ende daer schriftelick aen [...] / VVtghegheven, by de Weduwe van den Overleden, ende haere Broeders. Leyden : Basson, 1610