Title / Description
Bertius, Petrus: Petri Bertii Aen-Spraeck, aen D. Fr. Gomarvm op zijne Bedenckinghe over de Lijck-oratie ghedaen na de Begraefenisse van D. Iacobvs Arminivs zaligher. Leyden : Paets Jacobszoon, 1610