Title / Description
Morghen-wecker Der vrye Nederlandtsche Provintien: Ofte, Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende hare [...] : gheduerende dese veertich-jarighe troublen ende oorloghen, begaen aen veele Steden, ende ettelijcke duysent particuliere Persoonen / [G.W.B.F.V.D. i.e. Guilielmus Wilhelmi Baudartii Filius Van Deinse]. Danswick : Vermeulen de Jonge, 1610