Title / Description
Corvinus, Johannes Arnold: Schovvve, over D. Francisci Gomari Proeve, Van D.M, P. Bertii Aenspraeck : By een van sijn Discipulen, tot nodige protestatie voor de eere sijns meesters, ende voorbode van den Wederlegginghe van D. Gomari Waerschouwinghe uytgegheven. [...]. [Leiden] : Paets Jacobszoon, 1610