Title / Description
Tractaet Van t'Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheydt, In Kerckelicke Saecken / Ghestelt door Iohannem VVtenbogardt, Bedienaer des Heylighen Euangelij, In s'Graven-Haghe. s'Graven-Haghe : Wouw, 1610