Title / Description
Tractaet Van t'Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheydt, In Kerckelicke saecken / Ghestelt door Iohannem VVtenbogaerdt, Bedienaer des H. Euangelij, In s'Graven-Haghe. s'Graven-Haghe : Wouw, 1610