Title / Description
Dry Tractaetgens Vande Ordre int beroepen ende beleydinge der jaerlijcsche Synoden. Het I, D. Iacobi Arminij Professoris Theol. tot Leyden. Waer by ghevocht [...] : Hier zijn noch by ghevoeget eenighe getuychnissen der Outvaderen vande nootwenicheyt der Synoden / Alles by een gebracht ende uyt de Latijnsche tale overgheset/ Door Ioannem Lydium M.F. Dienaer Jesu Christi tot Oudewater. Amsterdam : Cloppenburgh, 1610