Title / Description
Bedenckingen Over de Beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de Professie der H. Theologie in de Vniversiteyt tot Leyden : By eenighe Dienaren des Godlicken Woorts Opt begeeren, ende uyt last van de E. Mog. Heeren Staten, van Hollandt, ende West-Frieslandt, voorghestelt, ende [...] / [Ruardus Acronius]. [S.l.] : [S.n.], 1611