Title / Description
Copien Vande sententien, ofte vonnissen binnen Vtrecht gewesen, teghens verscheyden persoonen, die ghecomplotteert, ende voorghenomen hadden, omme den [...] : ende de E. Heeren Staten Slandts van Vtrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelicheyden te pleghen, ende haer selven, ende andere [...]. Utrecht : de Roy, 1611