Titel / Beschreibung
Copien Vande Sententien, ofte Vonnissen binnen Vtrecht gewesen, teghens verscheyden Persoonen: Die ghecomplotteert ende voorgenomen hadden, omme den Heere [...] : ende de E. Heeren Staten s'Lants van Vtrecht te overvallen, om te brenghen, ende meer andere grouwelickheden te pleghen. Ende haer selven, ende andere [...]. Utrecht : van Doorn, 1611