Title / Description
Copije van sekere Brieven gheschreven uyt Parijs, door een Liefhebber, den eenen vanden 20. ende de ander van den 26. Januarij 1611. vervatende den jeghenwoordighen [...]. [S.l.] : [S.n.], 1611