Title / Description
Eene treffelijcke tsamensprekinge tusschen den Paus ende Coninck van Spangien, belanghende de Pays met ons Lieden aan te gaane. [S.l.] : [S.n.], 1608