Title

Echo ofte Galm : Dat is Vveder-klinckende Gedichte van de teghenwoordighe Vredehandelinghe ; d'Oorlogh is prijselick die na een Vrede trachtet, De Peys ... Oorlogh ach [...] / Door Een Lief-hebber syns Vaderlandschen Vryheyds [i.e. Adriaan van Nierop]. [S.l.] : [S.n.], 1608