Title / Description
Vvaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde Kercken, ende vrome ingesetenen van de vereenichde Nederlanden : By consent van de E.M. Heeren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt, in druck uyt ghegheven / [Johannes Bogerman]. Leeuwarden : Vanden Rade, 1611