Title / Description
Jakob <I., England, König>: Translaet Vanden Brief des Conincks van groot Britaengien, etc. gheschreven aende Eele Grootmoghenden Heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden. [...]. [S.l.] : [S.n.], 1611