Title / Description
Jakob <I., England, König>: Missive van Iacobvs I. Koninck van groot Britannien, etc. Aen de Hooch-mogende Heeren Staten, etc. Aengaende de zake ende Schriften Vorstij, Bertij, Arminij, [...] : Ghegheven wt West-munster den 6. Octobris. 1611. Wt het Francoys verduytscht. [S.l.] : [S.n.], 1611