Title

Winwood, Ralph: De Tvveede Oratie Ghedaen door den doorluchtighen, eerentbesten, wel gheborenen Heere Rodolphus VVinvvood Ridder, Ambassadeur van wegen syne Maiesteyt van [...] : Item vande Leere ende Discipulen Arminij, ende anders. [S.l.] : [S.n.], 1611