Title / Description
Winwood, Ralph: Oratie Ghedaen door den doorluchtighen, eerentbesten, welgeborenen Heere Rodolphus VVinvvood Ridder, Ambassadeur van wegen syne Majesteyt van groot Britannien, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1611