Title / Description
Winwood, Ralph: Oratie Ghedaen door den Doorluchtigen, Eerentbesten, Welgeborenen Heere Rodolphus Winwood Ridder, Ambassadeur van weghen syne Majesteydt van groot Britannien, [...]. [S.l.] : [S.n.], 1611