Title / Description
Brand-Clock (Ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der E.H. M. Heeren Staten Soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn als int particulier [...] : Noodich ghetrocken in dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene, Nieuwicheden. Hier salmen oock vinden een nader , doch corte, [...] / [Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1611