Title / Description
Sommighe Heerlijcke Disputatien : eertijts int Latijn tot Marpurgh ende Heydelbergh om de waerheyt t'ondersoecken voorghestelt ; Alles tot sulcken eynde, op dat de verdorventheyt onser [...] / vanden wijt-vermaerden rechtsinnigen Leeraer der H. Schriften Georgivs Sohnivs. Ende nu onlancx int Nederduyts overghesettet door R.L.B.F. [S.l.] : [S.n.], 1611