Title / Description
Christelijcke Kercken-Ordeninge Der Stadt, Steden, ende Landen van Vtrecht : Ghearresteert binnen Vtrecht den XXVIII Augusti XVIcXII. / Wt-gegeven by de Ed: Mo: Heeren Staten der selver Provincie. Utrecht : de Roy, 1612