Title

Verclaringhe der Kercken-Dienaers tot Leeuwarden, over D. Vorstii volcomener antwoordt op de Naeder-Waerschuwinghe : ... T'Register vande poincten, in dese verclaringe verhandelt, vindt de Leser inde volghende pagie. Leeuwarden : vanden Rade, 1612