Titel / Beschreibung
Het Af-Scheidt vande Edele Moghende Heeren Staten vande Gheunieerde Provintien, Gegeven aende Ghecommitteerde vanden Coninck van Spaengien ende d'Eerts-herghen [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608