Titel / Beschreibung
Christian <II., Sachsen, Kurfürst>: Copye Eenes Briefs gheschreven van den Cuervorst Christianus van Sassen, aen den Eertz-Hertoch Mathias van Oostenrijck : Ghetrouwelijck overgheset uyt den Hoochduytschen in onse Nederlantsche tale ; [...Datum dresden den 6. Octobris. 1608. Ende was onderschreven. Christianus [...]. [S.l.] : [S.n.], 1609