Title / Description
Copye Vande Namen der Coninclicke, ende andere Potentaten Ghesanten, van weghen de Grootmogende Heeren, mijne Heeren de Staten Generael versocht, Omme [...] : Oock mede de namen ende Qualiteyten vande Ghecommitteerde soo vanden Coninck van Spaegnien, ende de Eertshertoghen als vande vereenichde Nederlanden. [S.l.] : [S.n.], 1608