Titel / Beschreibung
Lipsius, Justus: Ivsti Lipsii Sendtbrief, In Welcke Hy Antwoorde gheeft, aen een seker groot Heere, op de Vraghe: Welc van drien den Coninc van Hispaengien best gheraden [...] : Gheschreven den derden Ianuarij M.D.XCV. ; Ghetrouwelijck uyt den Latijn in Nederduytsche tale over-gheset, ende so veel alst moghelijcken is den Stijl [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608