Title / Description
Lipsius, Justus: Ivsti Lipsii Sent-Brief, In welcke Hy antwoorde gheeft aen een seker groot Heer op de vraghe, welck van dryen den Coninck van Hispaengien best gheraden [...] : Gheschreven den derden Ianuarij M.D.XCV. ; Ghetrouwelijck uyt den Latijn in Nederduytsche tale over-gheset, ende (soo veel alst moghelijcken is) den stijl [...]. Duysseldorp : vander Horst, 1608