Title / Description
Leste Resolutie ghenomen by de E. Heeren Staten Generael vande Gheunieerde Provintien, Op't vertrecken vande Heeren Commissarisen vanden Eerts-hertogh [...] : [... Ghedaen in s'Graven-haghe den xiijen September 1608.]. Middelburgh : Cornelisz, 1608