Title / Description
Oratie, of Wtspraecke van het Recht der Nederlandsche Oorloge tegen Philippum Coning van Spaengien : Aen de aldermaghtighste ende Doorluchtighste Vorsten van Kerstenrijck ; In Nederlandsche ghetrouwelick vertalet / van eenen Nederlandschen Edelman ghedaen [i.e. Willem Verheiden]. Amstelredam : Colijn, 1608