Title / Description
Den Trivmph Vanden Oorloch/ ende de Mis-prijsinghe Vanden Peys : Seer ghenoechlijck ende corts-wijlich om te lesen. Dit Iaer sesthienhondert en acht, Wort den Oorlogh bouen den Peys gheacht. [S.l.] : [S.n.], 1608