Title / Description
Stvcken Gemencioneert inden Bycorff die byde Edele Grootmoghende Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden toeghestaen ende niet verboden worden, [...] : Soo raeckende de vredehandelinghe als anderssints. 's-Graven-Haghe : Iacobsz, 1608