Title / Description
Albrecht <VII., Österreich, Erzherzog> ; Isabella <Spanien, Infantin>: Brief Van hare Hoocheden aen de E. Moghende Heeren Staten der vrije Vereenichde Nederlantsche Provincien ghesonden Ghedateert binnen Brussel den 13. Martij. [...] : Midtsgaders de antwoorde der E. Heeren Staten voornoemt ende zijne Excellentie ; Met de Handeling tot de Treves. [S.l.] : [S.n.], 1607