Titel / Beschreibung
Cornwallis, Charles: Oratie Vanden Enghelschen Ambassadeur, ghedaen in Hispaignien : Inhoudende veele clachten van weghen het onghelijck ende overlasten, der Enghelsche Natie aenghedaen Ende andere saecken van grooter importantien. Wt het [...]. [S.l.] : [S.n.], 1606