Title / Description
Proclamatie ende Wederlegginghe byden Hartoch van Venetien gedaen, op ende teghen den onbehoorlijcken Ban door den Paus Paulus de vijfste teghen hem : teghen zynen Raet, ende teghen zyne ondersaten uytgegeven, Anno 1606 / Door een Liefhebber int nederduytsch vertaelt. [Leonardvs Donatvs ... Hertoch van Venetien, &c.]. Amstelredam : Barentsz, 1606