Titel / Beschreibung
Philipp <III., Spanien, König>: Aggreatie Des Grootmachtichsten Coninck van Hispagnien, Philips den derden van dien Name, Ghesonden aen de Groot-moghende Heeren den Staten Generael vande [...] : Mitsgaders d'Antwoorde vande selve Groot-moghende Heeren Generale Staten, op de voorsz Aggreatie ghedaen. Ende Noch De Resolutie ghenomen by de Ghedeputeerde [...]. [S.l.] : [S.n.], 1608