Title / Description
Verclaringhe oft uytroep in Spaengien, van weghen het handelen der Hoochduytscher Coopmanschappen, comende uyt het Rijcke van groot Britangien ende Vranckrijck [...] : Insghelijcx het teghendeel ghemaeckt teghen de Stadt van Rochelle, soo binnen inden Placate oft uytroep breeder te verstaen is. Ghegheven tot Lorenzo den [...] / [By den Coninck]. [S.l.] : [S.n.], 1606