Titel / Beschreibung
Propositie vanden Heere vander Horst : Ghedaen ende ghepresenteert ter vergaderinge vande Edele Moghende Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden den xiijen Januarij 1607. Midtsgaders d'Antwoort [...] / [... Was onderteyckent Walraven van Witten-horst] . [[... den Haghe den 13. April, 1607. ... Was Gheparapheert I. van Olden-Berneveldt. ...]. [S.l.] : [S.n.], 1608