Titel / Beschreibung
Een volcomen ontdeckinge van de Roomsche leere, in saecken van conspiratie ende rebellye, opgesocht uyt bondige aenmerckinge : ende vergadert (niet sonder bestuyringhe ende ordre vande overicheyt van Engelandt) uyt clare ende uyt-gedructe hooft-stucken ende regulen, vande leere [...] / [Thomas Morton]. alles door F. V. B. s'Graven-Haghe : Nieulandt, 1606