Title / Description
Antwoorde, Op sekere schandaleuse schriften, gestroyt in diversche plaetsen, onder het coleur van een Catholijcke vermaninghe : Qui facit vivere, docet orare. Ghedruckt tot London, by Robert Barker, Drucker van sijne Conincklijcke Majesteyt. Anno 1606. Ghetrouwelijck overgheset [...] / [Robert Cecil Earl of Salisbury]. Haerlem : Rooman, 1606