Title / Description
Trouhertighe vermaninghe aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-Articulen : nu onlangs weghegaen ende int gheschrifte van hant tot hant weghecoypeert, en[de] naderhandt door eenvoudicheyt inden Druck ghebracht. Dienende tot eene [...] / Beschreven door een lief-hebber der selve vryheyt [Everhard van Reyd]. [S.l.] : [S.n.], 1605