Title / Description
Antwoorde Vande Ridderschap, Eedelen en[de] de meeste Steden van Hollandt ende Westvrieslandt, op de Verclaringhe ende Remonstrantie van syne Excelle. [...]. Delf : Hendricxs, 1587