Title / Description
Aende Hooch Ende Wel-Geboren, Eerweerdige, Edele, Ernsteste, hooch-gheleerde, wijse voorsienighe, zeer discrete Heeren, goede Vrunden, ende Na-ghebueren, [...] : [... Wt s' Graven-Haghe den Vijen. Junij, 1602. metter haest ...] / [de Staten Generael der vereenichde Nederlanden. Ter ordonnantie vande selve gheteeckent C. Aerssen]. [S.l.] : [S.n.], 1602