Titel / Beschreibung
Het Boeck der Secreten, inhoudende die Conditien, Contracten, aliantie ofte verbindtenisse der Coninginne van Enghelant ende der gheunieerde Provincien, bestaende [...] : Item, vint hier inne die Secreten ofte handelinge der Coninginne van Engelant ende die Geunieerde Nederlanden, van date den vj. Augusti 1598. Noch de Beschrijvinghe [...]. [S.l.] : [S.n.], 1599