Title / Description
Corte Beschrijvinghe vande entree der doorluchtichster Coninghinne Marguarita van Oostenrijck, binnen Valenchen : Met het heerlijck tractement ende tryumphe die door bevel vande Majesteyt van Spaengien haren Bruydegom aenghedaen is gheweest. Midtsgaders oock de Ceremonien [...]. Brussel : Velpius, 1599