Title / Description
Een Clare Beantwoordinghe Wt Gods Woort, Op Dese Vraghe: Oft een Christelicke Onder-ouerheyt, haerder Hoogher-ouerheyt, dewelcke om der oeffeninghe der warer [...] : Het Inhovdt Deser Beandtwoordinghe, staet op de ander zijde / [Evsebivs Montanvs]. Middelburgh : Schilders, 1588