Title / Description
Cort Discours op de ghelegentheyt vanden ieghenwoordighen Nederlantschen Crijch, ende vant eenich middel omme den seluen bequamelijck ter neder te leg [...]. [S.l.] : [S.n.], 1587