Title / Description
Eeuwich Edict ende gebodt opt accord gedaen, tusschen Heere[n] Johan van Oistenrijck ... in naem ende van wegen des Catholijcxschen Conincx van Spaengnye[n], [...] : Gepubliceert te Bruessele den xvijten. dach van Februario M.D.LXXVJJ. Antwerpen : Plantin, 1577