Title / Description
Heylige Bulle, Ende Krusade des Paus van Roomen : Eerst vanden H. Vader Gregorio den xiijsten ghepubliceert, ende daer nae van Sixto den vijfden vernieuwt, ende geratificeert: Voor alle de ghene die volcommen [...] / [Philips van Marnix van St. Aldegonde]. Middelburgh : Schilders, 1588